آموزشی

خطاها و ارور های متداول در دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا

کونیکا مینولتا

ارورها

خطاها و ارورهای کونیکا
1 – c0202  : کاست 1 مشکل دارد .
رفع ایراد : موتور liftup  مشکل دارد – برد کاست ها مشکل دارد .
2 – c0204  : کاست 2 مشکل دارد .
رفع ایراد :  موتور liftup  مشکل دارد – برد کاست ها مشکل دارد .
3 –  c0206 : کاست 3 مشکل دارد
رفع ایراد :  موتور liftup  مشکل دارد – برد کاست ها مشکل دارد .
4 – c0208 : کاست 4 مشکل دارد .
رفع ایراد :  موتور liftup  مشکل دارد – برد کاست ها مشکل دارد .
5 – image unit cyan  – ولتاژ سردرام و شارژر درام قطع می باشد .
رفع ایراد : اتصال شارژر درام آبی قطع می باشد ، اتصال درام قطع می باشد . برد های ولتاژ خراب است .

خطاها و ارورهای کونیکا

6 –  image unit magenta  – ولتاژ سردرام و شارژر درام قطع می باشد .
رفع ایراد : اتصال شارژر درام آبی قطع می باشد ، اتصال درام قطع می باشد . برد های ولتاژ خراب است .
7 – c2162 : image unit yellow – ولتاژ سردرام و شارژر قطع می باشد .
رفع ایراد : اتصال شارژر درام آبی قطع می باشد ، اتصال درام قطع می باشد . برد های ولتاژ خراب است .
8 – c2163 : image unit black – ولتاژ سردرام و شارژر قطع می باشد .
رفع ایراد : اتصال شارژر درام آبی قطع می باشد ، اتصال درام قطع می باشد . برد های ولتاژ خراب است .
9 –  c2253 : موتور تانک های رنگی قفل شده است .
رفع ایراد : موتور تانک های رنگی خراب شده است . تانک دولوپرنگی قفل شده است .

خطاها و ارورهای کونیکا


10 – c2552 , c2551   : سنسور TCR  آبی به مشکل برخورده است .
رفع ایراد : تونر آبی داخل تانک بیش تر و یا کمتر از حد مجاز است . سنسور TCR آبی خراب است . تعویض کامل image unit cyan
11 – c2553 , c2554  :   : سنسور TCR  قرمز  به مشکل برخورده است .
رفع ایراد : تونر آبی داخل تانک بیش تر و یا کمتر از حد مجاز است . سنسور TCR قرمز خراب است . تعویض کامل image magenta
12 – c2555 , c2556  : سنسور TCR  زرد به مشکل برخورده است .
رفع ایراد : تونر آبی داخل تانک بیش تر و یا کمتر از حد مجاز است . سنسور TCR زرد خراب است . تعویض کامل image yellow
13 – c2557 , c2558 : سنسور TCR  مشکی به مشکل برخورده است .
رفع ایراد : تونر آبی داخل تانک بیش تر و یا کمتر از حد مجاز است . سنسور TCR مشکی خراب است . تعویض کامل image black

خطاها و ارورهای کونیکا

14 – c3101  : نچرخیدن موتور جداکننده ی پرس
رفع ایراد : موتور نیوزینگ خراب شده است . سنسور e ncoder داخل فیوزینگ خراب شده است . درایو فیوزینگ قفل شده است – فیوزینگ قفل شده است و یا چرخنده های داخل فیوزینگ خراب شده است .
15 – c3102 : نچرخیدن فیوزینگ
رفع ایراد : موتور نیوزینگ خراب شده. درایو فیوزینگ قفل شده است – فیوزینگ قفل شده است و یا چرخنده های داخل فیوزینگ خراب شده است .
16 – c3425 , c3721 c c3722 , c3724 , c3725 , c3822 , c3824 , c3825 , c3921
کلیه این ارور ها مربوط به فیوزینگ می باشند .
رفع ایراند : دمای فوزینگ بیشتر و یا کمتر از حد مجاز شده است . ترمیستور ها بازدید شوند . ترموستات چک شود . لامپ فیوزینگ جک شود . برد IH چک شود .
17 – c3B02 , C3B03 , C3B05 , C3B06,C3B07
کلیه این ارور ها مربوط به روشن نشدن فیوزینگ می باشند .
18 – CD000 :
جای 0ها هر عددی می تواند قرار گیرد .
رفع ایراد : هارد باید تعویض شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.